ورکشاپ آشنایی با مبانی الکتروکاردیوگرافی

  سه شنبه 25 تیر 1398
  ساعت 16 الی 19
  دانشکده پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدرس: دکتر سارا رضائی
  دستیار تخصصی بیماری‌های قلب و عروق

  دسته: