بایگانی دسته‌ی: دوره عمومی

کاردیولوژی در بالین دکتر وجدان پرست متخصص قلب فلو شیپ اینترونشنال کاردیولوژی قسمت دوم : معاینه فیزیکی CCP Series part 2

https://medvideo.arvanvod.com/e7XEDvpWlo/wvyJoXeBG3/origin_F2QuJGNTHxzwLVjv1iiBS6DGXLvylC3fQiqHqSGs.mp4